Ebeltoftvej 1

Tirstrup

8400 Ebeltoft

+45 8636 4055

kontor@tirstrup-ie.dk

Ebeltoftvej 1

Tirstrup

8400 Ebeltoft

08:30 - 22:00

Mandag til Fredag

Husregler

Vi har nogle enkle regler på skolen, som vi lever efter, og som gør hverdagen lettere, hvis alle efterlever dem.

VIS HENSYN OG VÆR DIG SELV BEKENDT

Husregler

  • Alkohol og euforiserende stoffer må ikke indtages i forbindelse med dit skoleophold.
  • HUSK, Tirstrup Idrætsefterskole er en røgfri skole – gælder også E-cigaretter. Vi hjælper til gengæld gerne med rygestop-kursus.
  • Der er naturligvis mødepligt til undervisningen, hvor vi forventer, at du er aktivt deltagende. Der er ligeledes mødepligt til måltider og andre fælles aktiviteter.

Praktiske regler:

  • Du er ansvarlig for rengøring af dit værelse og anvist rengøringsområde.
  • Hvis du i din fritid forlader skolens nærområde f.eks. for at tage til Ebeltoft, Grenå eller Århus, skal det meddeles til vagtlærerne.
  • I weekenden gælder de tidspunkter, som er aftalt med vagtlærerne.
  • Sygemelding foregår ved personligt fremmøde hos vagtlærerne, kl. 7.15
  • Mødetid efter weekender er mellem kl. 19.00 – 21.45.
  • Fritagelse for enkelte timer, indtil 1 hel dag, gives af din kontaktlærer. Fritagelse for flere dage gives af forstander i samarbejde med kontaktlæreren. Dette meddeles skriftligt seneste 8 dage før ønsket fritagelse.
  • Overtrædelse af skolens regler kan medføre, at du mister retten til at være elev på Tirstrup Idrætsefterskole.

+45 8636 4055

kontor@tirstrup-ie.dk